TESTO 310 - Gasni analizator set

Testo 310 je instrument za analizu dimnih gasova. Testo 310 gasni analizator karakteriše jednostavano korišćenje, ergonomskim dizajn i dugotrajnosti.

Više...

DIGITALNI MANIFOLD - efikasno podesavanje rashladnih sistema

Testo 550-2. Efikasno podešavanje rashladnih sistema. Ušteda i do 12.5%!

Više...

TESTO 174H - Mini loger

Pouzdano i jednostavno merenje temperature i vlažnosti vazduha

Više...

TESTO 106 - Ubodni termometar sa robusnim mernim vrhom

Odličan za brza merenja temperature jezgra u restoranima, hotelima, kantinama, catering kompanijama, supermarketima.

Više...

LOGERI ZA MERENJE TEMPERATURE, RELATIVNE VLAŽNOSTI , PRITISKA

Jednostavno korišćcenje i apsolutna sigurnost snimljenih podataka karatkerišu novu generaciju Testo data logera.

Više...

etaloniranjeetaloniranje

Testo - Laboratorija d.o.o. Beograd, Srbija

Mi smo akreditovana laboratorija po standardu EN17025 za temperaturu, relativnu vlaznost I brzinu vazduha od strane Akreditacionog Tela Srbije.

Standardi kao što su HACCP, GMP, ISO 9001, EN 15189 i mnogi drugi uslovljavaju periodično (godišnje) etaloniranje mernih instrumenata i opreme.

Predupredite neusaglašenosti pre provere ovlašćenog ocenjivača i etalonirajte vašu opremu u predvidjenim vremenskim intervalima.

Uz sve vrste termometara, higrometara i anemometara takodje možemo etaloniranti i Vašu opremu za kontinualno praćenje metroloških uslova u Vašem magacinu ili hladnjači bez potrebe deinstaliranja ili prenosa mernih instrumenata u ovlašćenu laboratoriju.