Kvalifikacija Hladnih komora

Kao i ambijentalni magacini, hladne komore predstavljaju ključni tip opreme za čuvanje farmaceutskih proizvoda u hladnom lancu. S obzirom na posebnu osetljivost proizvoda koji se čuvaju na ovaj način, temeljna kvalifikacija se nameće kao posebno značajan process.

Kvalifikacijom hladne komore obezbeđujete pouzdan i dokumentovan prikaz upravo održavanja hladnog lanca, a takođe pokazujete i da su procedure i mere koje se koriste pri svakodnevnom radu sa hladnom komorom adekvatne i primerene robi koja se u njoj skladišti.

Kvalifikacija hladne komore obuhvata sledeće testove i faze:

 • Faza Kvalifikacije Dizajna (DQ):
  • Testovi kvalifikacione dokumentacije
  • Testovi specifikacije hladne komore
 • Faza Instalacione Kvalifikacije (IQ):
  • Testovi verifikacije radova u hladnoj komori
  • Testovi verifikacije dodatne opreme
  • Testovi kalibracije kritične opreme
  • Testovi radnih i uputstava za održavanje hladne komore
 • Faza Operacione Kvalifikacije (OQ):
  • Testovi standardnih procedura
  • Test inicijalne stabilizacije prazne hladne komore
  • Test uniformnosti temperature prazne hladne komore
  • Test otvaranaj vrata prazne hladne komore
  • Test nestanka napajanja
  • Test obuke osoblja
 • Faza Kvalifikacije Performansi (PQ):
  • Testovi standardnih procedura,
  • Test uniformnosti temperature popunjene hladne komore
  • Test uticaja redovnih aktivnosti na stabilnost parametara u hladnoj komori