Kvalifikacija Vozila

Kvalifikacija vozila predstavlja jedan od konceptualno komplikovanijih kvalifikacionih projekata. S obzirom da vozilo mora zadovoljiti različite potrebe u zavisnosti od namenjenih ruta, kvalifikacija vozila zahteva kompleksne studije mapiranja koje će obuhvatiti sve kritične testove. Uspešnim završetkom ovih testova se će se potvrditi da se roba koju prenosite kontinualno i pouzdano čuva u željenim uslovima.

Kvalifikacija dostavnih vozila obuhvata sledeće testove i faze:

 • Faza Kvalifikacije Dizajna (DQ):
  • Testovi kvalifikacione dokumentacije
  • Testovi specifikacije sistema
 • Faza Instalacione Kvalifikacije (IQ):
  • Testovi verifikacije radova na vozilu
  • Testovi kalibracije
  • Testovi radnih i uputstava za održavanje
 • Faza Operacione Kvalifikacije (OQ):
  • Testovi standardnih procedura
  • Test inicijalne stabilizacije praznog vozila
  • Test uniformnosti temperature praznog vozila tokom duge i kratke vožnje
  • Test otvaranaj vrata praznog vozila
  • Test nestanka napajanja praznog vozila
  • Test obuke osoblja
 • Faza Kvalifikacije Performansi (PQ):
  • Testovi standardnih procedura,
  • Test inicijalne stabilizacije popunjenog vozila
  • Test uniformnosti temperature popunjenog vozila tokom realne rute
  • Test otvaranja vrata popunjenog vozila
  • Test nestanka struje popunjenog vozila
  • Test uniformnosti temperature u transportnim kontejnerima