softver

EasyEmission softver sa USB konekcionim kablom

Softver “easyEmission”, sa priključnim USB kablom za računare

Broj artikla: 0554 3334.

Opis proizvoda

  • Opcija da korisnik sam podešava merne intervale (1 merenje/sekunda do 1 merenje/sat)
  • Očitavanja data u sekundama u programu Microsoft EXCEL®
  • Mogućnost korišćenja različitih vrsta goriva (prema potrebama korisnika)
  • Očitavanja prikazana u formi tabele ili grafikona
  • Jednostavno generisanje mernih protokola prema potrebama korisnika