8355e7a19bcd-_0554-3332-p-ac-emi-005321_pdpz

EasyHeat PC analitički softver

EasyHeat PC analitički softver prikazuje merenja u vidu diagrama i tabela, i obrađuje podatke o korisnicima.

Broj artikla: 0554 3332.

Uz EasyHeat PC softver obrađuju se podaci dobijeni merenjem uz pomoć Testo 330 i Testo 330 LL instrumenata, kao i podaci koje ustupi korisnik i koji su dostupni na sajtu. Merni instrumenti Testo 330 i Testo 330 LL mogu se takođe konfigurisati uz pomoć EasyHeat softvera. Neophodna podešavanja mernih instrumenata se na taj način mogu obaviti u bilo kom trenutku putem računara PC.