175 T1-1

Testo 175 T1 – Data loger za merenje temperature

Testo 175 T1 data loger je idealan za dugoročno praćenje temperature u skladištima. Sertifikovan je za korišćenje u radu sa hranom; meri i beleži vrednosti konstantno i pouzdano.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Idealan za dugoročna merenja. Može da sačuva i do million očitavanja. Životni vek baterije i do 3 godine
  • Zidni nosač
  • U skladu sa HACCP i EN 12830 standardima, klasa zaštite IP 65
  • Analiza podataka na računaru: možete birati jedan od 3 postojeća softvera; osnovni softver se može besplatno preuzeti sa mreže

Softver

Software-icon

Шифра производа: 0572 1751.

Testo 175 T1 data loger ima ugrađen senzor za merenje temperature i idealan je za praćenje i beleženje temperature u hladnjačama i skladištima.

Vrhunska tehnologija. Visok nivo bezbednosti podataka.

Displej Vam nudi širok dijapazon važnih informacija kao što su vrednosti trenutnog očitavanja, granične vrednosti, tačke prelaska graničnih vrednosti, min/max vrednosti i procenat preostalog kapaciteta baterije. Pošto se sve vrednosti mogu videti na displeju, nema potrebe da podižete sistem na Vašem računaru. Kao dodatak svemu ovome, loger poseduje i izuzetan memorijski kapacitet, i može da sačuva i do million očitavanja, a životni vek baterije je do 3 godine.

  • Testo 175 T1 data loger sa internim NTC senzorom
  • zidni nosač
  • sigurnosna brava
  • baterije
  • sertifikat o kalibraciji

Merni opseg

-35 to +55 °C

Preciznost merenja

±0.5 °C (-35 to +55 °C)

Rezolucija

0.1 °C

Testo 175 – T1 – T2- Download