175 T3-1

Testo 175 T3 – Loger za merenje temperature

Testo 175 T3 loger sa svoja dva priključka za spoljne termoparove je odličan za paralelno merenje i beleženje temperature na dve lokacije: na primer, prilikom merenja protoka i povratne temperature iz radijatora. Loger čuva očitavanja, koja mogu biti dostupna za kasniju analizu mernih vrednosti i dokumentaciju.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Praktičan za česta i dugoročna merenja: Može da sačuva i do million očitavanja. Životni vek baterije i do 3 godine
  • Širok merni opseg: od -50 °C do +1 000 °C
  • Zidni nosač
  • Analiza mernih podataka i dokumentacija: možete birati između 3 postojeća softvera; osnovni softver se može besplatno preuzeti sa mreže

Softver

Software-icon

Шифра производа: 0572 1753.
Testo 175 T3 loger je opremljen sa dva priključka za spoljne termoparove (tip T ili tip K). Zbog toga je ovaj loger idealan za merenje i beleženje temperature koristeći dva kanala. Ovo je neophodno ukoliko želite da proverite da li grejni sistem dobro radi. Kako biste to utvrdili, koristićete loger da istovremeno zabeležite vrednosti protoka i povratne temperature. Loger se na sličan način može koristiti i prilikom kontrole industrijske proizvodnje, kada je potrebno proveriti temperaturu za vršenje određenog industrijskog procesa na različitim lokacijama.
  • Testo 175 T3 loger za merenje temperature
  • Dvokanalni loger sa priključkom za spoljašnji senzor (termoparovi tip T i tip K)
  • zidni nosač
  • sigurnosna brava
  • baterije
  • sertifikat o kalibraciji

Merni opseg

-50 to +1000 °C

Preciznost merenja

±0.5 °C (-50 to +70 °C) ±0.7 % of mv (+70.1 to +1000 °C)

Rezolucija

0.1 °C

Testo 175 – T3- Download