176 H1-1

Testo 176 H1 – Data loger za merenje temperature i vlažnosti

Testo 176 H1 data loger omogućava praćenje temperature i vlažnosti vazduha u magacinima i zgradama. Uz pomoć ovog logera možete ispitati da li je do pojave buđi u kući ili stanu došlo zbog nedovoljne ventilacije ili zbog oštećenja zgrade.

Prednosti korišćenja proizvoda: 

  • Kontinuirano merenje i dokumentacija vrednosti temperature, relativne vlažnosti vazduha i kondenzacije
  • Simultano beleži i do dva očitavanja relativne vlažnosti i temperature (mogu se koristiti i dodatne priključne sonde)
  • Dugoročna merenja: ogroman kapacitet memorije – čuva i do 2 miliona mernih vrednosti, životni vek baterije i do 8 godina
  • Za evaluaciju podataka na računaru, možete birati između 3 postojeća softvera; osnovni softver se može besplatno preuzeti sa mreže

Softver

Software-icon

Шифра производа: 0572 1765.

Da li su na snazi propisane vrednosti temperature i vlažnosti u magacinima i zgradama? Da li je pojava buđi u stanu rezultat nedovoljne ventulacije, ili je uzrokovana oštećenjima na zgradi? Sve ovo možete saznati korišćenjem data logera Testo 176 H1.

Na četvoro-kanalni data loger Testo 176 H1 mogu se priključiti po dve sonde (u kombinaciji dve temperaturne i/ili sonda za merenje temperature i sonda za merenje vlažnosti) i postaviti na određeno mesto prema individualnim potrebama. Širok izbor sondi Vam je na raspolaganju u ove svrhe. Sigurnosna brava štiti Vaše logere od neovlašćenog pristupa i korišćenja.

  • Četvoro-kanalni data loger Testo 176 H1 sa eksternim priključcima za sonde (NTC/ kapacitivni senzor za merenje vlažnosti)
  • zidni nosač
  • baterije
  • sertifikat o kalibraciji

Merni opseg

-20 to +70 °C

Preciznost merenja

±0.2 °C (-20 to +70 °C) ±0.4 °C (Remaining Range)

Rezolucija

0.1 °C

Testo 176H1 – Download