176 P1-1

Testo 176 P1 – Data loger za merenje apsolutnog pritiska, temperature i vlažnosti vazduha

Kada je neophodno dokumentovati ambijentalne uslove u laboratoriji ( na primer) na bezbedan i što precizniji način, Testo 176 P1 je pravi izbor za Vas. Ovaj loger sadrži integrisani senzor za merenje apsolutnog pritiska i mogućnost priključivanja dve dodatne sonde (za merenje eksterne temperature/ vlažnosti).

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Kontinuirano merenje i dokumentovanje vrednosti apsolutnog pritiska
  • Simultano beleži i do dva očitavanja relativne vlažnosti i temperature korišćenjem dodatnih priključnih sondi
  • Ogroman kapacitet memorije – čuva i do 2 miliona mernih vrednosti, životni vek baterije i do 8 godina
  • Za evaluaciju podataka na računaru, možete birati između 3 postojeća softvera; osnovni softver se može besplatno preuzeti sa mreže

Softver

Software-icon

Broj artikla: 0572 1767.

Kada je neophodno dokumentovati ambijentalne uslove u laboratoriji ( na primer) na bezbedan i što precizniji način, Testo 176 P1 je pravi izbor za Vas. Ovaj loger ima integrisani senzor za precizno merenje apsolutnog pritiska, čiji je merni opseg od 600 mbar do 1100 mbar.

Na Testo 176 P1 peto-kanalni data loger mogu se dodatno priključiti do dve sonde (za merenje temperature/ vlažnosti). Širok izbor sondi Vam je na raspolaganju u ove svrhe.

Sigurnosna brava štiti Vaše logere od neovlašćenog pristupa i korišćenja.

  • Testo 176 P1 peto-kanalni data loger sa internim senzorom za merenje apsolutnog pritiska i priključcima za eksterne sonde (NTC/ kapacitivni senzor za merenje vlažnosti)
  • zidni nosač
  • baterije
  • sertifikat o kalibraciji

Merni opseg

-20 to +70 °C

Preciznost merenja

±0.2 °C (-20 to +70 °C) ±0.4 °C (Remaining Range)

Rezolucija

0.1 °C

Testo 176P1 – Download