176 T2-1

Testo 176 T2 – Loger za merenje temperature

Sa svoja dva inputa za eksterne Pt100 sonde, Testo 176 T2 loger može da simultano beleži temperaturu na dva merna mesta. Zbog toga je korišćenjem ovog logera moguće paralelno pratiti temperaturu na različitim okacijama. Loger ima veliki displej za optimalnu prezentaciju očitavanja.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Idealan za dugoročna merenja: čuva i do 2 miliona mernih vrednosti, životni vek baterije i do 8 godina
  • Vrlo precizna merenja zbog upotrebe Pt100 senzora za merenje temperature: moguće je priključiti 2 eksterne sonde
  • U skladu je sa EN 12830 i HACCP standardima, vodootporan – klasa zaštite IP 68
  • Za evaluaciju podataka na računaru, možete birati između 3 postojeća softvera; osnovni softver se može besplatno preuzeti sa mreže

Softver

Software-icon

Broj artikla: 0572 1762.

Testo 176 T2 loger je posebno pogodan za pouzdano praćenje temperature preko dva kanala. Data loger može da priključi dve Pt100 sonde po Vašem izboru, a možete ih poručiti iz naše široke ponude. Na taj način je moguće bezbedno sačuvati vrednosti merenja temperature sa dve različite merne lokacije, i, ukoliko je potrebno, uporediti njihove merne vrednosti putem prikaza na displeju, na licu mesta.

Praćenje temperature se može vršiti tokom dugog vremenskog perioda (na taj način eliminišete potrebu da stalno proveravate očitavanja na logeru). Testo 176 T2 može sačuvati i do 2 miliona očitavanja. Životni vek baterije je do 8 godina, što ga i čini praktičnim za dugoročno praćenje temperature.

  • Testo 176 T2 loger sa dva inputa za eksterne Pt100 sonde
  • zidni nosač
  • sigurnosna brava
  • baterije
  • sertifikat o kalibraciji

Merni opseg

-100 to +400 °C

Preciznost merenja

±0.2 °C (-100 to +200 °C) ±0.3 °C (+200.1 to +400 °C)

Rezolucija

0.1 °C

Testo 176T2- Download