176 T3-1

Testo 176 T3 – Data loger za merenje temperature

Testo 176 T3 data loger je idealan za praćenje temperature prilikom proizvodnih procesa. Njegovo izdržljivo metalno kućište čini ga praktičnim za upotrebu u industrijskom sektoru. Sa inputima za 4 termopara, može obavljati merenja temperature na četiri različita mesta paralelno.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Idealan za dugoročna merenja: čuva i do 2 miliona mernih vrednosti, životni vek baterije i do 8 godina
  • 4 inputa za dodatne termoparove (sondeTC Tip K, Tip T, Tip J)
  • Zbog izdržljivog metalnog kućišta usklađen je sa industrijskim standardima, klasa zaštite IP 65
  • Za evaluaciju podataka na računaru, možete birati između 3 postojeća softvera; osnovni softver se može besplatno preuzeti sa mreže

Softver

Software-icon

Шифра производа: 0572 1763.

Zbog izdržljivog metalnog kućišta Testo 176 T3 data loger se može koristiti u industrijskom i trgovačkom sektoru, za praćenje procesa obrade na primer. Temperatura se simultano može meriti na čak četiri mesta. Najviše 4 termopara se mogu priključiti na loger (sonde TC Tip K, Tip T ili Tip J). Termoparove možete izabrati iz naše široke ponude, i poručiti ih prilikom nabavke data logera.

  • Testo 176 T3 data loger
  • zidni nosač
  • sigurnosna brava
  • baterije i sertifikat o kalibraciji

Merni opseg

-195 to +1000 °C

Preciznost merenja

±1 % of mv (-195 to -100.1 °C) ±0.3 °C (-100 to +70 °C) ±0.5 % of mv (+70.1 to +1000 °C)

Rezolucija

0.1 °C

Testo 176T3- Download