176 T4-1

Testo 176 T4 – Data loger za merenje temperature

Testo 176 T4 data loger može simultano obavljati merenja temperature na čak četiri različita mesta. Takođe, poseduje neverovatni kapacitet memorije jer pamti i do 2 miliona očitavanja, poseduje izuzetno širok merni opseg i kompatibilan je sa velikim brojem različitih termoparova, zbog čega je i idealan za profesionalnu upotrebu u raznim oblastima.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Izuzetan kapacitet memorije: čuva i do 2 miliona mernih vrednosti, životni vek baterije i do 8 godina
  • Može se koristiti za simultano merenje i beleženje temperature na četiri različite lokacije
  • Izuzetno širok merni opseg, od -200 °C do 1 000 °C
  • Za evaluaciju podataka na računaru, možete birati između 3 postojeća softvera; osnovni softver se može besplatno preuzeti sa mreže

Softver

Software-icon

Шифра производа: 0572 1764.

Testo 176 T4 data loger Vam na prvi pogled reći da li je temperature u sobi ili prostoriji unutar granica preporučenih dozvoljenih vrednosti. Može se koristiti za simultano merenje i beleženje temperature na četiri različite lokacije, a zbog izuzetnog kapaciteta memorije može sačuvati i do 2 miliona očitavanja. Čak i kad su merni ciklusi kratki, ovaj loger Vam omogućava da očitate vrednosti i nakon određenog vremena, po potrebi.

Potreban Vam je barem jedan senzor za merenje temperature da biste mogli da koristite ovaj loger. Postoji širok izbor termoparova, od Tipa K, T ili J do vazdušnih senzora, površinskih senzora i sondi.

  • Testo 176 T4 data loger sa eksternim priključcima za sonde (TC tipovi T, K i J))
  • držač za zid
  • sigurnosna brava
  • baterije
  • sertifikat o kalibraciji

Merni opseg

-195 to +1000 °C

Preciznost merenja

±1 % of mv (-195 to -100.1 °C) ±0.3 °C (-100 to +70 °C) ±0.5 % of mv (+70.1 to +1000 °C)

Rezolucija

0.1 °C

Testo 176T4- Download