184 T2-1

Testo 184 T2 – Data loger za praćenje i merenje temperature prilikom transporta

Uz pomoć Testo 184 T2 data logera možete bezbedno i po Vašoj želji pratiti transport osetljivih proizvoda kao što su farmaceutski proizvodi, hrana ili elektronika. Zahvaljujući opciji Start/ Stop, upotreba ovog logera je neverovatno laka. Po dolasku na određenu destinaciju, jedan pogled na parametre na LED ekranu pruža Vam informacije o tome da li su ispoštovane unapred podešene granične vrednosti tokom transporta.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Vreme rada – 150 dana
  • Sve-u-jednom data loger: merni podaci u PDF formatu, fajl sa konfiguracijama, sertifikat o kalibraciji i uputstvo za upotrebu
  • Odmah po povezivanju sa računarom kreira se izveštaj u PDF formatu
  • Praćenje transporta je u skladu sa GxP, 21 CFR deo 11, HACCP i EN 12830 standardima

Softver

Software-icon

Broj artikla: 0572 1842 01.

Pomoću Testo 184 T2 data logera možete pratiti transport osetljive robe kao što su lekovi, hrana ili elektronika. Testo 184 T2 data loger služi za jednokratnu upotrebu i rok trajanja je 150 dana.

  • Testo 184 T2 data loger za praćenje transporta, sa sertifikatom o kalibraciji u skladu sa ISO standardima (u sklopu proizvoda Testo 184 T2)
  • baterija
  • 1 komad dvostrane lepljive trake za lakše pričvršćivanje data logera

Merni opseg

-35 to +70 °C

Preciznost merenja

±0.5 °C

Rezolucija

0.1 °C

Testo 184 T2- Download