315-3-1

Testo 315-3 – Merač CO i CO2 za ambijentalna merenja

Testo 315-3 merač visokog kvaliteta je jednostavan za upotrebu, običnog dizajna, uz pomoć koga možete vršiti brza i pouzdana ambijentalna merenja u skladu sa DIN EN 50543 standardima.

Prednosti korišćenja proizvoda:

 • Elektrohemijski CO senzor visoke preciznosti, infracrveni CO2 senzor otporan na šokove
 • Vizuelni i audio alarm koji obaveštava kada vrednosti pređu dozvoljene granice – podesive granične vrednosti
 • Skroman dizajn
 • TÜV sertifikat u skladu sa DIN EN 50543 standardima

Шифра производа: 0632 3153.

Najnovija tehnologija, jednostavan za korišćenje, grub dizajn. Ovo su samo neke od karakteristika zbog kojih se Testo 315-3 izdvaja od svih ostalih instrumenata. Merač CO i CO2 paralelno meri ugljen monoksid i ugljen dioksid u grejnim sistemima i ventilacionim cevima. Očitavanja se prikazuju na displeju. Vizuelni i audio alarm se aktivira kada vrednosti CO/CO2 pređu dozvoljene granice. Granične vrednosti se mogu podesiti tako da odgovaraju mernom opsegu prilikom merenja u datom trenutku.

 • Merač CO i CO2 za ambijentalna merenja
 • USB punjač adapter
 • kabal
 CO: CO2:
Merni opseg
 •  0 do 10 ppm
 •  0 do 10000 ppm
Preciznost merenja 

 •  ±3 ppm (0 do 20 ppm)
 • ±5 ppm (>20 ppm)

 

 • ±300 ppm (0 do 4000 ppm)
 • 8 % od izmerene vrednosti (4000 do 6000 ppm)
 • 500 ppm (6000 do 10000 ppm)
Rezolucija
 •  0.5 ppm
 • 10 ppm

Ovde možete preuzeti brošuru za merač CO i CO2 za ambijentalna merenja, testo 315-3.

Ovde možete preuzeti uputstvo za merač CO i CO2 za ambijentalna merenja, testo 315-3.