ab171bfed09f-_testo-340-p-in-emi-000070_pdpz

Testo 340 – Analizator dimnih gasova za industrijske potrebe

Provera emisija u industriji: profesionalna tehnologija i praktični dizajn. Testo 340 analizator sagorevanja je jednostavan za korišćenje i može se povezati sa najviše 4 različita senzora gasa.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Služi za merenje CO, niskih vrednosti CO, NO, niskih vrednosti NO, NO2 ili SO2
  • Prošireni merni opseg za upotrebu u sredinama sa visokim koncentracijama gasova
  • Predkalibrisani senzori gasova za brzu i jednostavnu zamenu senzora
  • Integrisana merila masovnog protoka za merenje razlike u pritisku i protoka vazduha

Softver

Software-icon

Шифра производа: 0632 3340.
Precizna tehnologija: Vaš pouzdan partner za rad na terenu. Testo 340 analizator dimnih gasova odlikuju raznovrstnost primene, jednostavno korišćenje i prilagodljivost uslovima rada na terenu.
  • Testo 340 analizator dimnih gasova
  • Sertifikat o kalibraciji
  • Kaiš naramenica
  • Senzor za merenje O2 i integrisani instrument za merenje protoka i razlike u pritisku

Ovde možete preuzeti brošuru za analizator dimnih gasova za industrijske potrebe, testo 340.

Ovde možete preuzeti uputstvo za analizator dimnih gasova za industrijske potrebe, testo 340.