f4071faca32a-_testo-510-p-in-pre-002760_pdpz

Testo 510 – Diferencijalni merač pritiska

Testo 510 diferencijalni merač pritiska omogućava merenje razlike u pritisku unutar sistemskih filtera klima uređaja, ili merenje protoka vazduha u ventilacionim cevima uz pomoć statičke Pitotove cevi. Ovaj pouzdan merač je isproban i testiran na tržištu i pokazao se kao idealan za poslove instalacije i održavanja ventilacionih sistema i klima uređaja.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Merenje diferencijalnog pritiska u rasponu od 0 do 100 hPa
  • Merenje protoka vazduha (uz opciju korišćenja statičke Pitotove cevi)
  • Kompenzacija temperature i gustine vazduha za precizna merenja
  • Deset različitih jedinica merenja (psi, fpm, hPa, m/s )

Шифра производа: 0560 0510.

Testo 510 diferencijalni merač pritiska obezbeđuje tehničara za klima uređuje najboljim alatima za merenje razlike u pritisku u rasponu od 0 do 100 hPa. Možete birati između deset različitih jedinica merenja:

  • psi
  • fpm
  • inH2O
  • inHg
  • hPa
  • Pa
  • mbar
  • mmH2O
  • mmHg
  • m/s

Dodatna statička Pitotova cev omogućava merenje protok vazduha u ventilacionim cevima u rasponu od 10 do 100 m/s.

  • Testo 510 diferencijalni merač pritiska
  • Zaštitni poklopac
  • Sertifikat o kalibraciji
  • Torba za pojas
  • baterije

Merni opseg

0 to 100 hPa

Preciznost merenja

±0.03 hPa (0 to 0.30 hPa) ±0.05 hPa (0.31 to 1.00 hPa) ±(0.1 hPa + 1.5 % of mv) (1.01 to 100 hPa)

Rezolucija

0.01 hPa

Preopterećenje

500 mbar