f4071faca32a-_testo-510-p-in-pre-002760_pdpz

Testo 510 – Diferencijalni merač pritiska

Testo 510 diferencijalni merač pritiska omogućava merenje razlike u pritisku unutar sistemskih filtera klima uređaja, ili merenje protoka vazduha u ventilacionim cevima uz pomoć statičke Pitotove cevi. Ovaj pouzdan merač je isproban i testiran na tržištu i pokazao se kao idealan za poslove instalacije i održavanja ventilacionih sistema i klima uređaja.

Prednosti korišćenja proizvoda:

 • Merenje diferencijalnog pritiska u rasponu od 0 do 100 hPa
 • Merenje protoka vazduha (uz opciju korišćenja statičke Pitotove cevi)
 • Kompenzacija temperature i gustine vazduha za precizna merenja
 • Deset različitih jedinica merenja (psi, fpm, hPa, m/s )

Шифра производа: 0560 0510.

Testo 510 diferencijalni merač pritiska obezbeđuje tehničara za klima uređuje najboljim alatima za merenje razlike u pritisku u rasponu od 0 do 100 hPa. Možete birati između deset različitih jedinica merenja:

 • psi
 • fpm
 • inH2O
 • inHg
 • hPa
 • Pa
 • mbar
 • mmH2O
 • mmHg
 • m/s

Dodatna statička Pitotova cev omogućava merenje protok vazduha u ventilacionim cevima u rasponu od 10 do 100 m/s.

 • Testo 510 diferencijalni merač pritiska
 • Zaštitni poklopac
 • Sertifikat o kalibraciji
 • Torba za pojas
 • baterije

Merni opseg

0 to 100 hPa

Preciznost merenja

±0.03 hPa (0 to 0.30 hPa) ±0.05 hPa (0.31 to 1.00 hPa) ±(0.1 hPa + 1.5 % of mv) (1.01 to 100 hPa)

Rezolucija

0.01 hPa

Preopterećenje

500 mbar