a992c676f611-_testo-511-p-in-pre-002761_pdpz

Testo 511 – Džepni merač apsolutnog pritiska

Mali, zgodan i praktičan: Testo 511 merač apsolutnog pritiska pored merenja apsolutnog pritiska pogodan je i za barometarsko merenje visine između dve tačke.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Merenje apsolutnog pritiska sa preciznim očitavanjem od ±3 hPa
  • Pogodan za barometarsko merenje visine
  • Izračunava vazdušni pritisak uz pomoć barometra
  • Dostupno 8 različitih mernih jedinica pritiska

Шифра производа: 0560 0511.

Testo 511 se obično koristi za merenje apsolutnog pritiska, na pr. za nadoknadu gustine prilikom merenja protoka u cevima, laboratorijama i procesima proizvodnje. Drugi merni parametri su barometarski vazdušni pritisak (= vazdušni pritisak na nivou mora) i nadmorska visina.

  • Testo 511 merač apsolutnog pritiska sa zaštitnim poklopcem
  • Torba za pojas
  • baterije i sertifikat o kalibraciji

Merni opseg

300 to 1200 hPa

Preciznost merenja

±3 hPa ± 1 Digit

Rezolucija

0.1 hPa

Merni opseg

0.5 s