545-1

Testo 545 – Instrument za merenje svetlosti

Testo 545 omogućava lako i brzo merenje intenziteta svetlosti na random mestu – ušteda u broju očitavanja za buduće analize i dokumentovanje podataka.

Prednosti korišćenja proizvoda:

 • Precizno očitavanje intenziteta svetla izraženo u luksima
 • Velika memorija koja može da čuva i do 3 000 očitavanja
 • Selektivno ili vremenski ograničeno računanje proseka

Broj artikla: 0560 0545.

Testo 545 lux je merač za merenje intenziteta prirodnog i veštačkog svetla, u čijem se sklopu nalazi svetlosni senzor koji omogućava brzo i efikasno merenje intenziteta svetlosti na radnom mestu, u kancelariji, u školama i bolnicama.  Dodatni softver se može koristiti kako bi se izradio profil osvetljenja na osnovu očitavanja intenziteta osvetljenja.

 • Testo 545 instrument za merenje svetla sa trajno priključenim senzorom
 • sertifikat o kalibraciji
 • baterije
Merni opseg
 • 0 do +100000 Lux
Preciznost merenja Preciznost prema DIN 13032-1:

 • F1 = 6 % V (Lambda) prilagodljivost
 • F2 = 5 % cos like rating
 • Klasa C prema DIN 5032-7
Rezolucija
 • 1 Lux (0 do +32000 Lux)
 • 10 Lux (0 do +100000 Lux)

Ovde možete preuzeti brošuru za instrument za merenje svetlosti, testo 545.

Ovde možete preuzeti uputstvo za instrument za merenje svetlosti, testo 545.