8f0d9f5d571b-_testo-570-p-in-ref-002059-small2_pdpz

Testo 570-1 Set – Digitalni manifold

Kupovina Testo 570-1 digitalnog manifolda će Vam omogućiti izvođenje brzih, pouzdanih merenja rashladnih sistema i grejnih pumpi: merenje pritiska, temperature, trenutnih i merenja u vakuumu, kao i testiranje napetosti sa kompenzatorom promene temperature. Simultano se izračunava pregrejavanje i stabilnost temperature.

Prednosti korišćenja proizvoda:

 • 40rashladnih fluida nalazi se unutar proizvoda
 • Paralelno se izračunava pregrejavanje i stabilnost temperature
 • 999 sati snimaka očitavanja
 • U setu se nalazi i klema-sonda za merenje temperature za merenje površinskih temperature cevi

Broj artikla: 0563 5701.

Kako bi rashladni uređaji i grejne pumpe  glatko i efikasno funkcionisali, neophodno je pratiti pritisak, temperature i svako sistemsko pregrejavanje ili stabilnost temperature. Testo 570-1 digitalni manifold može snimiti ili izračunati sve ove vrednosti, i obezbediti testiranje napetosti sa kompenzatorom promene temperature. Iz tog razloga naš četvorosmerni manifold Vas informiše o ključnim informacijama koje su Vam potrebne za optimalno puštanje sitema u pogon, održavanje rashladnih sistema, kao i za dijagnozu greške. Kompleksna manuelna poređenja i kalkulacije (pregrejavanja i stabilne temperature) nisu potrebna, ali će biti neophodna prilikom korišćenja analognih manifolda.

 • Testo 570-1 digitalni četvorosmerni manifold sa klemom-sondom za merenje temperature
 • sertifikat o kalibraciji i baterije

Sonda

3 x Plug-in (NTC)

 Temperatura: Pritisak:
Merni opseg
 • -50 to +150 °C
 • 50 bar
Preciznost merenja
 • ±0.5 °C (±1 digit)
 • 0.5 % fs (±1 digit)
Rezolucija
 • 0.1 °C
 • 0.01 bar / 0.1 psi

Ovde možete preuzeti brošuru za digitalni manifold, testo 570-1.

Ovde možete preuzeti uputstvo za digitalni manifold, testo 570-1.