7f068d5d9b76-_testo-926-p-in-tem-002744_pdprG

Testo 926 – Termometar

Testo 926 TE tip T digitalni termometar Vam omogućava brz, pouzdan i diskretan način provere temperature hrane u javnim kuhinjama, ugostiteljstvu i u industrijskim objektima.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Konekcija za priključivanje bežičnog senzora
  • Širok spektar dodatnih senzora prema individualnim potrebama
  • Opcija da korisnik sam postavlja granične vrednosti – zvučni alarm signalizira kada se pređu granice
  • Sertifikovan – HACCP i EN 13485 – idealan za proveru temperature hrane

Broj artikla: 0560 9261.

Profesionalan način za proveru temperature različitih namirnica u javnim kuhinjama, ugostiteljskim i industrijskim objektima: Testo 926 digitalni termometar je kompaktan, pouzdan i jednostavan za upotrebu, dizajniran tako da se posao može obaviti efikasnije i uštedeti vreme pritom.

 Testo 926 digitalni termometar je sertifikovan u skladu sa HACCP i EN 13485 i idealan je za upotrebu u prehrambenom sektoru. Ovaj termometar ima opciju da korisnik sam postavi granične vrednosti što uveliko može da olakša svakodnevni posao, kao i zvučni alarm koji signalizira kada se granice pređu. Minimalne/maksimalne vrednosti se automatski čuvaju.

  • Testo 926 termometar
  • Uputstvo za korišćenje
  • Sertifikat o kalibraciji
  • Baterije

Merni opseg

-50 to +400 °C

Preciznost merenja

±0.3 °C (-20 to +70 °C) ±(0.7 °C + 0.5 % of mv) (Remaining Range)

Preciznost merenja

0.1 °C (-50 to +199.9 °C) 1 °C (Remaining Range)

Testo 926 – Download

Testo 926 – uputstvo – Download