Saveris H1 E-1

Testo Saveris H1 E – dvokanalna Ethernet sonda za merenje temperature/vlage, sa displejem

Testo Saveris H1 E Ethernet sonda je idealna za praćenje temperature i relativne vlažnosti vazduha u sredinama gde se zahteva merenje visoke preciznosti. Konstantno očitava vrednosti temperature i vlažnosti, a po potrebi na displeju prikazuje i tačku kondenzacije i apsolutne vlažnosti, kao i vrednosti temperature i vlažnosti.

Prednosti korišćenja proizvoda:

  • Eksterni, trajno povezani kapacitivni senzor za merenje vlažnosti uz visoku preciznost, brz odziv i dobru dugotrajnu stabilnost
  • Velika brzina prenosa podataka preko postojeće mreže
    Visok nivo bezbednosti podataka uz pomoć ugradne punjive baterije
  • Memorisanje velikih mernih podataka

Шифра производа: 0572 6191.
U normalnim uslovima, proces sublimacije suvog leda počinje na temperature od -78.48 °C. Korišćenjem Testo 184 T4 data logera, možete pratiti transport robe na suvom ledu u neograničenom vremenskom periodu i pri temperature od -80 °C.
Po dolasku na određenu destinaciju, jedan pogled na parametre na LED ekranu pruža Vam informacije o tome da li su ispoštovane unapred podešene granične vrednosti tokom transporta. Kako biste dobili detaljne informacije dovoljno je povezati data loger sa računarom – odmah se generiše izveštaj u PDF formatu sa svim neophodnim podacima. Kako biste svoj posao obavili efikasnije i u trenutku kada to i Vama odgovara, svi fajlovi i informacije su zabeleženi i na sigurnom mestu u samom logeru Testo 184 T4: merni podaci u PDF formatu, fajl sa konfiguracijama, sertifikat o kalibraciji i uputstvo za upotrebu.
  • Testo Saveris H1 E senzor za merenje vlažnosti / temperature sa displejem
  • preciznost do 1% RH

merni opseg

-20 to +70 °C

Preciznost merenja

±0.2 °C (0 to +30 °C) 0.5 °C Remaining Range

Rezolucija

0.1 °C