ISO 9001

Politika Kvaliteta

Najviše rukovodstvo preduzeća ”Laboratorije” doo, Beograd, uspostavlja sledeću Politiku kvaliteta kao dokument kojim utvrđuje misiju, viziju i strategiju za njeno ostvarenje:

  • Naša MISIJA je da budemo vodeći prodavac merne i laboratorijske opreme u regionu.
  • Naša VIZIJA je da budemo generalni zastupnici najpoznatijih proizvođačkih brendova laboratorijske i merne opreme.
  • Naš CILJ je da kvalitet poslovanja, pouzdanost i poštovanje rokova isporuke bude ono po čemu ćemo biti prepoznati.

Kao osnov za realizaciju postavljenog cilja definisani su politika i ciljevi kvaliteta.

Politika kvaliteta

Preduzeće ”Laboratorija” doo, Beograd, pruža usluge prodaje na profesionalan, nepristrastan i nezavisan način u skladu sa zakonom, propisanim procedurama i dobrom poslovnom praksom.

Rukovodstvo i svi zaposleni su opredeljeni i imaju obavezu da rade u skladu sa dodeljenim ovlašćenjima, odgovornostima i u svemu prema zahtevima dobre poslovne prakse i standarda SRP ISO IEC 9001:2015.

Kvalitet i poverenje korisnika usluga je osnovni element strategije, poslovne politike i zadataka rukovodstva i svih zaposlenih.

Da bi ostvarili postavljene ciljeve, rukovodstvo preduzeća ”Laboratorija” doo, Beograd, je obezbedilo:

  • kvalifikovan i obučen kadar koji je kompetentan da odgovori zahtevima korisnika, a u skladu sa politikom kvaliteta i prema usvojenim standardnim metodama,
  • potreban prostor za skladištenje opreme koja se prodaje,
  • kontunualno obezbeđenje poverenja u kvalite svojih usluga,
  • utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika,
  • stalno unapređivanje sistema menadžmenta i poboljšavanje njegove efektivnosti i efikasnosti,
  • visoko napredan informacioni sistem CRM-Nutchell.

Kroz strategiju stalnog poboljšavanja sprovode se mere usmerene ka povećanju zadovoljstva korisnika svojih usluga.

Laboratorija d.o.o.