Kontakt

Laboratorija d.o.o. Beograd

Komercijalni sektor:
Slavka Ćuruvije 47A3
11000 Savski venac, Beograd
R. Srbija
Sedište firme:
Beogradska 186
11224 Vrčin
R. Srbija
E-pošta: office@testo.rs
Tel: +381 (0) 11 630-1578
+381 (0) 11 630-1576
Fax: +381 (0) 11 411-2171
PIB: 100221293
RADNO VREME: 8 do 16.30 časova