Kvalifikacija ambijentalnog magacina

Kvalifikacija ambijentalnog magacina se koristi u cilju potvrđivanja i dokumentovanja načina na koji se skladište farmaceutski proizvodi u farmaceutskom magacinu u ambijentalnim uslovima, sa obaveznim proverama temperaturnog profila magacina, postojećih procedura o radu u magacinu i njegovom održavanju i kvalitetu i kontinuitetu praćenja kritičnih parametara.

Uspešnim završetkom kvalifikacije pokazujete da su uslovi u magacinu pogodni namenjenim farmaceutskim proizvodima, da postoji kontrola kritičnih parametara i procesa kao i da su rizici koji postoje u svakodnevnom radu svedeni na najmanji mogući nivo.

Kvalifikacija farmaceutskog magacina obuhvata sledeće testove i faze:

 •  Faza Kvalifikacije Dizajna (DQ):
  • Testovi kvalifikacione dokumentacije
  • Testovi specifikacije magacina
 • Faza Instalacione Kvalifikacije (IQ):
  • Testovi verifikacije radova u magacinu
  • Testovi verifikacije dodatne opreme
  • Testovi kalibracije kritične opreme
  • Testovi radnih i uputstava za održavanje magacina
 • Faza Operacione Kvalifikacije (OQ):
  • Testovi standardnih procedura
  • Test uniformnosti temperature praznog magacina
  • Test otvaranaj vrata magacina
  • Test nestanka napajanja magacina
  • Test obuke osoblja
 • Faza Kvalifikacije Performansi (PQ):
  • Testovi standardnih procedura
  • Test uniformnosti temperature popunjenog magacina
  • Test otvaranja vrata popunjenog magacina
  • Test nestanka struje popunjenog magacina