Kvalifikacija Sistema za monitoring

Postavljanjem monitoring sistema obezbeđujete mogućnost pouzdanog praćenja uslova u kojima se proizvode ili skladište vaši proizvodi. Mapiranjem obezbeđujete praćenje ovih parametara sa najkritičnijih mesta.

Detaljnom i kvalitetnom kvalifikacijom obezbedjujete pouzdanu potvrdu da sistem u potpunosti ispunjava sve vaše zahteve. Prilikom kvalifikacije monitoring sistema detaljno testiramo i proveravamo specifične postavke sistema okrenute ka vašim potrebama, kao što je alarmiranje, zoniranje, održavanje, kalibracija, obuka, kreiranje i pouzdanost izveštaja koje generiše sistem, čuvanje podataka i ponašanje sistema u kritičnim situacijama.

Kvalifikacija monitoring Sistema obuhvata sledeće testove i faze:

 • Faza Instalacione Kvalifikacije (IQ):
  • Testovi dokumentacije (uputstva, SOPovi, sertifikati, obuke),
  • Verifikacija Instalacije Sistema
  • Verifikacija podešavanja Sistema
  • Drugi testovi u skladu sa Specifikacijom Korisničkih Zahteva
 • Faza Operacione/Kvalifikacije Performansi (OQ/PQ):
  • Testovi alarma
  • Testovi Izveštaja
  • Testovi Zona
  • Testovi Data Backup i Data Restore procedura
  • Testovi radnih parametara
  • Drugi testovi u skladu sa Specifikacijom Korisničkih Zahteva

Testo Saveris 2 white paper:

Testo – white paper – preuzeti

Testo – izveštaj stručnjaka – preuzeti