Kvalifikacija

Poseta GMP/GDP inspektora može biti ozbiljan problem, ukoliko nemate odgovarajuću opremu, ili adekvatnu dokumentaciju o kontroli temperature i ambijentalnih uslova. U najgorem slučaju, postoji opasnost od opoziva proizvoda, ogromnih finansijskih deficita i gubitka dobre reputacije u farmaceutskoj industriji.

Sa druge, strane, poseta inspektora može biti veoma jednostavna i relaksirana za Vas.

Laboratorija d.o.o, svojim uslugama kvalifikacije i validacije Vaše ključne opreme i procesa u farmaceutskoj industriji, učiniće Vaš rad jednostavnijim.

Pružamo usluge kvalifikacije:

Uz usluge, vršimo i prodaju opreme za monitoring uslova temperature, vlage, pritiska, odnosno kompletnih sistema monitoringa u skladu sa CFR21Part11.

U prilogu je dokument “Smernice Dobre Prakse u distribuciji GDP (Good Distribution Practice)”, izdat od Ministarstva Zdravlja u Februaru 2016, a možete ga preuzeti i sa sledećeg link-a:

Link ka dokumentu:Link ka izvornoj strani:
B5DOWNLOAD(E)orangeB5DOWNLOAD(E)orange

Za više informacija o našim uslugama, možete se obratiti na sledeće mail adrese:

s.petrovic@laboratorija.co.rs a.panovski@laboratorija.co.rs i.jovanovic@laboratorija.co.rs