Merila mase

Ukoliko su merila za masu (vage) kritičan parameter u vašim procesima, provera ispravnosti uređaja kojim merite  masu (vage), vrši se putem etaloniranja ili kalibracije. Vaše uređaje ćemo uporediti, direktno kod vas, sa tegovima visoke preciznosti, klase F1 i E2 i izdati vam sertifikat prema ISO 17025 standardu.

Merila mase (vage) etaloniramo u opsegu od (0 do 20)kg.teg1

Vrste merila koja etaloniramo:

  • elektromehaničke vage sa neautomatskim funkcionisanjem