Merila pritiska

Ukoliko su merila pritiska kritičan parameter u vašim procesima, provera ispravnosti uređaja kojim merite  merila pritiska, vrši se putem etaloniranja ili kalibracije. Vaše uređaje ćemo uporediti u laboratoriji za etaloniranje, akreditovanoj od strane ATS-a, sa etalonima za pritisak, visoke preciznosti  i izdati vam sertifikat prema ISO 17025 standardu.

vika

Merila pritisaka  etaloniramo u opsegu (-1 do 800) bar.

Vrste merila koje etaloniramo:

  • sve vrste manometara membranskih, sa burdonovom cevi i sl.
  • presostate
  • transmitere pritiska
  • senzore pritiska