Merila temperature

Ukoliko je temperatura kritičan parameter u vašim procesima, provera ispravnosti uređaja kojim merite temperaturu vrši se putem etaloniranja ili kalibracije. Vaše uređaje ćemo uporediti u laboratoriji za etaloniranje, akreditovanoj od strane ATS-a, u stabilnim kupatilima ili klimatskim komorama sa etalonima visoke preciznosti i izdati vam sertifikat prema ISO 17025 standardu.  

Svi etaloni koje poseduje kalibraciona laboratorija “Laboratorija “d.o.o., sledljivi su do nacionalnog i/ili međunarodnog etalona. Na taj način postiže se povezanost svih rezultata unutar ISO 17025 sistema, kako bi rezultati mogli da se upoređuju i budu merodavni u svim državama

Merila temperature etaloniramo u opsegu  (-40 do 1200) ̊C.

Vrste merila koje etaloniramo:

 • bimetalne termometrehuminator
 • manometarske termometre
 • termoparove
 • otporne termometre
 • digitalnie, staklene i dr.
 • infracrvene termometre
 • peći za žarenje
 • sve vrste kupatila
 • temperaturne blokove
 • temperaturne komore
 • simulatore i indikatore temperature
 • sterilizatore (autoklave)