Merila za merenje brzine strujanja vazduha

Ukoliko su  merila za merenje brzine strujanja vazduha  kritičan parameter u vašim procesima, provera ispravnosti uređaja kojim merite brzinu strujanja vazduha, vrši se putem etaloniranja ili kalibracije. Vaše uređaje ćemo uporediti u laboratoriji za etaloniranje, akreditovanoj od strane ATS-a,  sa etalonima visoke preciznosti i izdati vam sertifikat prema ISO 17025 standardu.

Merila za merenje brzine strujanja vazduha etaloniramo u opsegu od (0,2 do 20)m/s

 

Tunel30-3-3      Tunel30-2         Tunel30-1