Merila zapremine sa klipom

Ukoliko su merila za merenje zapremine sa klipom kritičan parameter u vašim procesima, provera ispravnosti uređaja kojim merite zapreminu, vrši se putem etaloniranja ili kalibracije. Vaše uređaje ćemo uporediti u laboratoriji za etaloniranje, akreditovanoj od strane ATS-a, sa etalonima visoke preciznosti i izdati vam sertifikat prema ISO 17025 standardu.

Merila zapremine sa klipom  etaloniramo u opsegu:vaga

  •  pipete (11µl do 20) ml
  • birete (1 do 20) ml
  • dispenzere  (1 do 20) ml