Oblasti etaloniranja

Etaloniranje i testiranje opreme igra veliku ulogu u kontroli kvaliteta prilikom proizvodnje, na taj način se štedi vreme, sprečava proizvodnja neispravnih proizvoda i obavljanje dodatnih poslova zbog potencijalnih grešaka. Na taj način proizvodnja se ubrzava i krajnji rezultat je dobijanje proizvoda odlicnog kvaliteta.Upravo iz tih razloga razni standardi, propisi i zakoni zahtevaju godišnje etaloniranje i proveru opreme, jer samo uz sistematski monitoring i redovno etaloniranje opreme možete garantovati za kvalitet vašeg proizvoda.

U našoj laboratoriji mogu da se etaloniraju merila za sledeće fizičke veličine:

Temperatura (-40 do 1000) ̊C

 • bimetalni termometri
 • manometarski termometri
 • termoparovi
 • otporni termometri
 • digitalni termometri
 • stakleni termometri punjeni tečnošću
 • infracrveni termometri
 • peći za žarenje
 • sve vrste kupatila (tečna, suva)
 • temperaturne komore (autoklavi, inkubatori, sterilizatori, sušnice, frižideri, zamrzivači)
 • simulatori i indikatori temperature

Relativna vlažnost i tempertatura vazduha

 • klimatske komore (-40 do 100) ̊C i (5 do 95) %RH
 • termohigrometri (5 do 95) %RH (analogni i digitalni pretvarači vlage)

Pritisak (0 do 800) bar

 • senzori pritiska
 • manometri
 • manovakuummetri
 • vakuummetri

Masa (0 do 20) kg

 • elektromehaničke vage sa neautomatskim funkcionisanjem

Zapremina

 • pipete sa klipom (11µl-20ml)
 • birete sa klipom (1 do 20)ml
 • dispenzeri sa klipom (1 do 20)ml

Brzina strujanja vazduha

 • anemometri (0,2-20)m/s